visualisatie van een blockchain transactie

Xumm

Xumm. Your XRP wallet

A non custodial wallet with superpowers for the XRP Ledger.

Client: XRPL Labs
Website: xumm.app
Date: September 24, 2022
Services: Concept, Script, Design, Animation

XUMM for Retail

Een revolutie voor de detailhandel. Een blockchain-gestuurd betalingsplatform dat afziet van hoge transactiekosten. Xumm is de nieuwe betaalmethode: een revolutie in retail. Het is een blockchain-gestuurd betalingsplatform dat afziet van forse transactiekosten.
Concreet kost een transactie via Xumm niet meer dan 1 cent, ongeacht het bedrag. Het verschil met conventionele vergoedingen is zo groot dat Xumm niet alleen deuren opent, maar ook muren afbreekt.

XUMM for Retail and E-commerce

XUMM for Payment Service Providers

XUMM for Point of Sale Providers

Xumm animatie geld in kluis
Xumm animatie fishing by criminals
Xumm animatie data door blockchain
Xumm animatie reeks
Xumm animatie reeks
Xumm animatie reeks

XUMM App

Xumm is de XRP wallet. Een ‘non custodial wallet met superpowers voor the XRP Ledger’. Xumm verwijdert de barrière tussen een gebruiker en zijn activa. Ontgrendel de app met een toegangscode of biometrie (vingerafdruk, gezichts-ID) en de gebruiker heeft volledige, directe controle.

What is XUMM?

Where are your funds?

How can you access your funds?

Account reserve (deposit)

Destination tag

Script, design en animatie

Visualindustries vertelt en visualiseert het gehele proces.
Tevens worden diverse frequently asked questions op voorhand beantwoord in deze reeks
heldere, sterk communicerende en aantrekkelijke 2d uitleganimaties.